Đồ ngoại tốt hơn

0
88

Cháu hỏi ông nội:

– Ông ơi, đồ ngoại và đồ nội, đồ nào tốt hơn ạ?

– Đồ ngoại tốt hơn cháu ạ!

Mấy ngày sau, cậu bé nói với mẹ:

– Mẹ ơi, mai bảo ông ngoại đi họp cho con nhé!

– Sao lại ngoại?

– Vì đồ ngoại tốt hơn đồ nội mà!